Någon gång i livet råkar de flesta av oss ut för händelser eller stöter på svårigheter då vi känner ett behov av råd, stöd och hjälp utöver det som de närmaste kan ge. De kan ta sig uttryck i oro och ångest, nedstämdhet, utbrändhet, sorg, existentiella frågor etc. Ofta påverkas våra relationer av det som händer oss. Det kan också vara tvärtom; svårigheter i relationen till våra närmaste utlöser kriser och frågeställningar som vi behöver hjälp att reflektera kring för att hitta lösningar.

Utifrån dina/era behov och önskemål erbjuder jag:
  • Enstaka stödjande samtal
  • Korttidsterapi (12-25 ggr)
  • Psykoterapi
  • Par eller familjeterapi
  • Krissamtal
  • Traumabearbetning
Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag arbetar utifrån den psykodynamiska teorin och har mer än 20 års erfarenhet av terapeutiskt arbete med vuxna och unga vuxna individuellt samt med par och familjer. Jag har även lång erfarenhet av att arbeta med människor som varit med om trauman av olika slag (PTSD).

Jag har avtal med Region Skåne vilket innebär att högkostnadskort/frikort gäller upp till 25 samtal. Vårdcentralens läkare kan utfärda remiss.

Mottagningen ligger centralt i Malmö med kort gångsavtånd från Triangelns tågstation.

Adress: Södra Förstadsgatan 40 A, 211 43 Malmö.